Archief
Archief WOS

Archief WOS

Westlandse raad wil hulp en advies gemeente bij hoge energiekosten

De gemeenteraad van Westland wil dat de gemeente op diverse vlakken in de actiestand komt in verband met de voor burgers eventueel ondraagbare energiekosten.

De motie 'Tegemoetkoming hogere energiekosten voor onze inwoners' verkreeg donderdagmiddag een meerderheid van 21 tegen 16 stemmen.

De actuele situatie is dat inwoners die een inkomen hebben tot 120 procent van de bijstandsnorm, in aanmerking komen voor de energietoeslag van 800 euro. Vrijwel alle fracties willen dat inwoners die een inkomen hebben boven de 120 procent ook geholpen moeten worden als zij in aantoonbare financiële problemen geraken.

Voorstel '130 procent'

Vooral uit praktische overwegingen wilde een aantal fracties, onder aanvoering van de PvdA, dat genoemde inkomensgrens zou worden opgetrokken tot 130 procent van de bijstandsnorm. Zij hadden deze wens vastgelegd in een motie.

De fracties van Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland waren hier geen voorstander van en kwamen met een alternatieve motie. De nieuwe wethouder op dit terrein, Barend Rombout, was mede vanwege financiële risico’' ook tegenstander van de verhoging van de inkomensgrens tot 130 procent.
De PvdA-motie werd verworpen. Er waren 10 stemmen vóór en 27 tegen.

Energieloket

In de aangenomen motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht:

1. Inwoners die aantoonbaar in de problemen komen door een hoge energienota, via de bijzondere bijstand behulpzaam te zijn en te beoordelen van geval tot geval of zij daarvoor in aanmerking komen;

2. Een energieloket te openen, eventueel in samenwerking met Vitis, om onze inwoners gemakkelijker toegang te geven en te laten bezien of zij in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand.

3. Via de communicatie ook onze inwoners duidelijk erop te wijzen dat de eerste winst te behalen valt door energiebesparende maatregelen te nemen.

Categorieen:
Nieuws Politiek Westland