Archief
Still YouTube Provincie Zuid-Holland

Voorlopig geen zonnefietspad langs Wateringseweg

Er wordt voorlopig geen zogenoemd zonnefietspad aangelegd langs de N464, de Wateringseweg tussen Poeldijk en Wateringen. De provincie Zuid-Holland had hiervoor een aanbesteding uitgeschreven, maar dat leverde niets op.

Die aanbesteding was onder de noemer 'Zon op Infra' in de markt gezet samen met de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant. BAM Infra kwam daar als winnaar uit de bus en mag zonnefietspaden gaan aanleggen bij Vijfhuizen (NH) en Wagenberg (NB). Voor het fietspad in Zuid-Holland waren echter geen inschrijvingen. Waarom dat is, is niet duidelijk. Daarover loopt een evaluatie, zegt een provinciewoordvoerder. "Mede naar aanleiding van deze evaluatie zal de provincie een besluit nemen over het al dan niet realiseren van een zonnefietspad."

Zuid-Holland blijft wel betrokken in het project, waarbij de drie provincies kennis delen en gebruiken bij de doorontwikkeling van deze paden. Er staan vragen centraal als 'wat betekent het voor de aanleg en het onderhoud', 'hoeveel energie kan er worden opgewekt' en 'hoe kan met deze nog relatief kostbare techniek op termijn een sluitende businesscase worden gemaakt?'. De provincies zien de (door)ontwikkeling van zonnefietspaden als belangrijke stap naar het voldoen aan de ambities in het Klimaatakkoord.

Het zonnefietspad langs de Wateringseweg had 400 meter lang moeten worden en minimaal 80.000 KwH per jaar moeten opleveren. Er ligt nu wel al een stukje zonnefietspad bij het kruisen van de Voorstraat en Nieuweweg in Poeldijk. De opbrengsten van dat fietspad waren minder dan verwacht, blijkt uit een evaluatie uit 2020. Al had dat er mede mee te maken dat het 'Solar Path' kleiner was gemaakt dan vooraf gepland.