Archief
WOS

WOS

Doorlooptijden vergunningaanvragen Westland dalen

De gemiddelde doorlooptijden van vergunningaanvragen in de gemeente Westland zijn weer aan het dalen.

Dat stelt wethouder Ben van der Stee in zijn beantwoording van vragen die eind april zijn ingediend door de fractie van de ChristenUnie-SGP.

De vertraging in de vergunningverlening is ontstaan in 2021 door meerdere factoren, waaronder de hoge instroom aan vergunningaanvragen en tegelijkertijd relatief veel personeelswijzigingen in dezelfde periode. Daarbij was tevens sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt waarin het werven van voldoende en kwalitatief goed personeel moeilijker is. “Er ontstond een situatie waarbij er onvoldoende menskracht was om de werkvoorraad van nieuwe aanvragen tijdig te kunnen oppakken”, verklaart Van der Stee.

Sinds het ontstaan van deze situatie zijn diverse maatregelen genomen. Zo is in april 2021 een collegebesluit genomen om eenvoudige vergunningaanvragen tijdelijk van rechtswege te verstrekken na 8 weken. Dit zijn aanvragen met een relatief laag risico. De beschikbare menskracht werd ingezet op de meer complexe (meer risicovolle) zaken.
Verder is er veel energie gestoken in het werven van personeel om alle aanvragen weer tijdig en kwalitatief goed af te handelen.

Tevens hebben er volgens Van der Stee diverse procesoptimalisaties plaatsgevonden. Deze verbeteracties hebben er toe geleid dat inmiddels geen aanvragen meer van rechtswege verstrekt worden en dat de gemiddelde doorlooptijden weer aan het dalen zijn. Van der Stee: "Ook het aantal aanvragen dat niet tijdig is afgehandeld daalt inmiddels weer."

Categorieen:
Nieuws Algemeen Westland