Archief
Rijnmond

Rijnmond

Wat zeggen de Rotterdamse partijen over Hoek van Holland?

Inwoners van Hoek van Holland stemmen 14, 15 en 16 maart niet alleen voor de wijkraad, maar ook voor de Rotterdamse gemeenteraad. Wat staat er in verkiezingsprogramma's over Hoek van Holland? Wij zochten het uit.

50Plus: Participatie verbeteren om schrijnende voorbeelden als het recreatieoord te voorkomen.

Bij1: -

CDA: Extra budget om sportstrand te realiseren. Verbinding met Hoek van Holland bevorderen. Budget beschikbaar stellen aan Hoek van Holland dat naar eigen inzicht besteed kan worden. Het Brinkplein ontwikkelen tot bruisend centrum. Bouwen met voorrang voor jongeren. Mobiliteit tussen strand en dorp verbeteren voor gunstig toerisme. Sportstrand verder ontwikkelen. Bereikbaarheid van Rotterdam naar Hoek van Holland moet goed zijn en blijven. Proactieve participatie voor beter leefklimaat in Hoek van Holland.

ChristenUnie: Meer ruimte voor inbreng van bewoners, zoals dat bij het recreatieoord was.

D66: Stofoverlast tegengaan door kolencentrales te sluiten. Meer evenementlocaties in Hoek van Holland. Vuurwerkverbod en professionele vuurwerkshows organiseren op het strand.

DENK: -

Forum voor Democratie: Hoek van Holland beschermen.

GroenLinks: -

JEZUS LEEFT: -

Jong Rotterdam: De metro uit Hoek van Holland moet frequent rijden zodat er een grotere verbinding is tussen Hoek van Holland en de rest van de stad.

Leefbaar Rotterdam: Meer oog voor nieuwbouw in Hoek van Holland. Meer adressen toevoegen aan de zogenoemde Rotterdamwet om woonoverlast tegen te gaan van seizoenmigranten. Het gemeentebestuur moet haar eigen regels beter naleven, zodat situaties als bij het recreatieoord in Hoek van Holland niet meer plaatsvinden.

Lijst Meeuwissen: Recreatieoord behouden. Waterbus tussen Hoek van Holland en Maasvlakte behouden en uitbreiden.

Partij voor de Dieren: Niet bouwen aan de kust. Geen vercommercialisering van Hoekse kust; recreatieoord blijft kleinschalig.

Politieke Beweging Armoedebestrijding Rotterdam (P-BAR):-

PvdA: Verbinding met Hoek van Holland blijven behouden en aandacht aan besteden.

Socialisten 010:-

SP: -

Volt: -

VVD: Tijdens drukke dagen meer politie, handhaving en strandwachten inzetten op het strand. Vierseizoenenbadplaats is een positieve ontwikkeling. Meer recreatiewoningen bouwen voor betere lokale economie. Problemen op de woningmarkt aanpakken, ook in Hoek van Holland. De metrolijn naar Hoek van Holland moet afgerond worden. Gebiedscommissies behouden. Meer specifieke aandacht voor Hoek van Holland.

Wij Kleurrijk Rotterdam: -