Archief
WOS

WOS

CDA: Tijdelijke flexwoningen in De Hak

Op de locatie 'De Hak' langs de Wateringseweg in Poeldijk zouden op korte termijn flexwoningen neergezet kunnen worden. Dat zou de grootste nood in het beschikbaar krijgen van woningen voor spoedzoekers kunnen ledigen.

Die suggestie doet de CDA-fractie in vragen aan het college van B en W. De Hak is het laatste deel van de nieuwbouwwijk De Gouw van ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom in Kwintsheul. Tijdens een informatiebijeenkomst over de Heulse nieuwbouwwijk De Driesprong werd onlangs gevraagd naar verdere bouwplannen in Kwintsheul. Wethouder Gardien zei toen, dat De Hak het enige grootscheepse plan voor Kwintsheul is. "Maar dat is nog in een zeer premature fase", aldus de wethouder.

Voor (scheidend) raadslid Jan van Rossum is dat aanleiding om in collegevragen te verzuchten dat daar dan weer een stuk grasland ligt, dat vooralsnog geen enkel doel dient en "weer een claimgebied zou kunnen worden voor behoud van de dan verkregen ‘nieuwe natuur". Hij stelt te weten dat er in ieder geval één initiatiefnemer zich bij de gemeente heeft gemeld die snel ergens een plan voor flexwoningen zou kunnen realiseren, omdat die woningen beschikbaar zijn.

Hij wil daarom van het college weten of De Hak inderdaad voorlopig nog niet beschikbaar zal komen voor reguliere woningbouw en als dat het geval is of de locatie dan gebruikt kan worden voor het snel plaatsen van tijdelijke flexwoningen.

Overigens ligt De Hak formeel op Poeldijks grondgebied.