Archief
Gebiedsontwikkeling de Driesprong

Gebiedsontwikkeling de Driesprong

De Driesprong moet groen en waterrijk worden

In de nieuwe woonwijk van Kwintsheul, De Driesprong, moeten 190 woningen komen.

Het wordt een groene en waterrijke wijk die volgens stedenbouwkundige Renzo Veenstra, die de wijk heeft ontworpen, door de opzet van kleinschalige buurtjes een echt dorps karakter krijgt. Blikvanger moet een centraal gelegen park worden, een nat-dras park in de woorden van Veenstra. Een park dat niet alleen bedoeld is voor de wijkbewoners, maar voor alle Heulenaars.

Ontwikkelcombinatie Weboma/Van Mierlo gaat in de nieuwe wijk 63 sociale huurappartementen realiseren. Daarmee wordt voldaan aan de Westlandse Woonvisie, waarin staat dat nieuwbouwplannen voor 30 procent uit sociale huur zou moeten bestaan. Deze appartementen komen in twee gebouwen in het centrale park te liggen. In een appartementengebouw van drie lagen met een kap komen langs de Mariëndijk nog eens 24 middeldure huurwoningen.

John Kester van de ontwikkelcombinatie liet tijdens een digitale informatiebijeenkomst weten dat 45 procent van de woningen in de vrije sector zal worden gebouwd. Dat zullen rijtjeshuizen, twee-onder-een kap en vrijstaande woningen zijn. Die gaan dus meer dan 355.000 euro kosten, de grens van de Nationale Hypotheekgarantie. Starters die willen kopen zullen hun slag moeten slaan in de sector middelduur, aldus Kester. Dat zijn huizen tussen de 218.000 en 355.000 euro. Een snelle rekensom leert dat hiervan een kleine 20 zullen worden gebouwd.

Ontsluiting

De Driesprong zal via een 'buurtweg", die door de wijk slingert, worden ontsloten op de Mariëndijk. "Dat is de primaire ontsluitingsroute", aldus stedenbouwkundige Veenstra. De Vorkotterstraat, momenteel de toegangsweg naar de Driesprong, zal alleen gaan dienen als fietsroute van de wijk naar het dorp en vice versa.

Het andere einde van de 'buurtweg" haakt aan op de bestaande smalle Driesprong die uitkomt op de Van Buerenlaan. Auto's kunnen elkaar daar nu niet passeren. Bewoners zouden zo ook de wijk kunnen verlaten, maar Veenstra wees er tijdens de bijeenkomst op dat dit deel van de Driesprong niet tot het plan behoort "en dus niet zal worden geherstructureerd, ook omdat het niet nodig is voor deze wijk".

Wethouder Coby Gardien (planontwikkeling) verwacht dat uiterlijk in april het ontwerpbestemmingsplan in procedure kan worden gebracht. Als alles volgens plan verloopt en er geen bezwaren tegen het uiteindelijke bestemmingplan worden ingediend, zou in de loop van volgend jaar de eerste paal de grond in kunnen gaan.

Gebiedsontwikkeling de Driesprong