Archief

Eisen aan overslagbedrijven aan overkant van de Hoek verscherpt

Om mogelijke stofoverlast in Hoek van Holland te beperken, heeft de gemeente Rotterdam de eisen aan overslagbedrijven ‘aan de overkant’ verscherpt.

Aanleiding voor die strengere eisen is de vertraging bij de herziening van de vergunning van overslagbedrijf EMO. Dat meldt wethouder Arno Bonte in een brief aan de gemeenteraad.

Om die vertraging te ondervangen, zijn de belangrijkste maatregelen om stofoverlast te voorkomen opgenomen in een zogeheten ambtshalve wijziging van de huidige vergunning. Deze treedt vooruitlopend op de revisievergunning in werking. Ook de vergunning van overslagbedrijf EECV wordt ambtshalve gewijzigd, zodat bij beide bedrijven dezelfde voorwaarden en afspraken om stofoverlast te voorkomen van toepassing zijn, verklaart wethouder Bonte.

De ambtshalve wijziging houdt in:
de werkzaamheden worden bij hoge windsnelheden stilgelegd om het verwaaien van stof te voorkomen;
de omgeving van het bedrijf moet binnen 50 meter regelmatig worden schoongehouden van materiaal dat van het bedrijfsterrein afkomt;
de werktuigen waarmee kolen worden opgepakt en neergelegd worden voorzien van een sproeisysteem om stofvorming te voorkomen.

Deze wijzigingen zijn alle drie van toepassing op de vergunning van EMO, de laatste twee maatregelen maken al deel uit van de vergunning van EECV.

De definitieve ambtshalve wijziging is gisteren gepubliceerd. Vanaf nu kunnen belanghebbenden binnen zes weken beroep bij de rechtbank indienen. Dus helemaal in de knip zijn de wijzigingen nog niet.

Minder klachten

In de afgelopen maanden zijn er bij milieudienst DCMR al veel minder klachten over stofoverlast binnengekomen. Dat lijkt er op te wijzen dat maatregelen die de bedrijven nemen en de stappen die zijn gezet met het opleggen van extra maatregelen, effect hebben.

Bonte voegt hieraan nog wel toe: “De ervaring leert echter dat de meeste overlast in de zomerperiode plaatsvindt. Mijn inzet is en blijft dan ook definitief een einde te maken aan stofoverlast in Hoek van Holland.”