Archief
Archief WOS

Westland bouwt de komende jaren 5.300 nieuwe woningen

Er zijn ‘harde’ plannen om de komende zeven jaar in de gemeente Westland zo'n 5.300 woningen te bouwen.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van GemeenteBelang Westland. Die wilde een overzicht van de 'harde' en 'zachte' nieuwbouwprojecten in Westland met daarbij het aantal woningen. 'Harde' plannen zijn plannen waarvoor al (anterieure) overeenkomsten zijn gesloten en/of (voorontwerp)bestemmingsplannen zijn vastgesteld of in procedure verkeren. De 'harde' plannen lopen van 2022 tot en met 2028. Het genoemde aantal woningen is exclusief plannen voor flexwoningen en huisvesting van arbeidsmigranten.

Het grootste aantal komt in Monster, waar ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom zo'n 2.000 huizen wil bouwen (Monster Noord inclusief Westmade Noord en Watergat). Daarnaast komen er ruim 800 in 's-Gravenzande (Waelpolder en Waelplas), ook ruim 800 in De Lier (Liermolensloot en Sportlaan) en ruim 700 in Wateringen (voornamelijk Wateringen Noord).

Daarnaast zijn er 'zachte' plannen voor nog eens ruim 2.600 nieuwe woningen in de periode 2023 tot en met 2035. Circa 1.700 daarvan moeten in het Floragebied komen. Dit zijn plannen waar al ruimtelijke concrete ideeën over zijn en/of waar intenties over zijn afgesproken. Een bestemmingsplantraject is hooguit in voorbereiding.

De 'harde' plannen zijn:

- Liermolensloot De Lier 800 woningen 2022 – 2026

- Sportlaan De Lier 62 woningen 2022

- Hoeksteen Maasdijk 26 woningen 2024

- De Schakel Maasdijk 21 woningen 2022

- ONW, Waelpolder ’s-Gravenzande 720 woningen 2023 – 2026

- ONW, Waelplas ‘s-Gravenzande 110 woningen 2022 – 2025

- ONW, Gantel de Baak Naaldwijk 40 woningen 2023 – 2024

- Gemeentekantoor ‘s -Gravenzande 32 woningen 2022 – 2023

- Gemeentekantoor Wateringen 22 woningen 2022 – 2023

- Driesprong Kwintsheul 174 woningen 2023 – 2025

- Uitbreiding Heenweg 70 woningen 2024

- OBWZ, Monster Noord 2.040 woningen 2022 – 2028

- Dalton Mavo Naaldwijk 38 woningen 2022

- Harmonie Naaldwijk 20 woningen 2023 – 2024

- Brandmeester Naaldwijk 36 woningen 2022

- Rentmeester Naaldwijk 46 woningen 2022

- Dirigent Naaldwijk 64 woningen 2023 – 2024

- Droom je Thuis Naaldwijk 12 woningen 2022 – 2023

- Transformatiegebied Wateringen 700 woningen 2023 – 2027

- Aloysiusschool Monster 21 woningen 2023 – 2024

- Gemeentekantoor Monster 40 woningen 2022 – 2023

- Kleine projecten diverse kernen 200 woningen 2022 – 2025.

Categorieen:
Nieuws Politiek Westland