Archief
Thierry Schut

Thierry Schut

139 hectare bij tuinders ingezet als waterberging

Bij familiebedrijf Lugt Lisianthus in Monster is de 25ste Rainlevelr feestelijk in gebruik genomen. Rainlevelr is een samenwerkingsproject tussen tuinders, het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en Glastuinbouw Nederland.

Als een zware bui in aantocht is, krijgen de aangesloten tuinders een SMS-bericht. Zij maken dan ruimte vrij in hun waterbassin of silo om hemelwater op te vangen. Op deze manier komt het water in de sloten minder hoog te staan. Hierdoor vermindert de kans op overstroming en schade.

Op dit moment is een totale glasoppervlakte van 139 hectare aangesloten, samen goed voor tenminste 13.900 kubieke meter waterberging. Ook andere tuinbouwgebieden en waterschappen hebben al interesse getoond in Rainlevelr.