Archief

Rotonde Emmastraat-Zwartendijk eind 2020 aangelegd

De rotonde die op de kruising van de Emmastraat-Poeldijkseweg met de Zwartendijk en de Molenweg in Monster moet komen, zal op zijn vroegst eind 2020 zijn aangelegd. Dat is bijna twee jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. In het komend voorjaar wordt met de werkzaamheden begonnen.

Dit laat de provincie Zuid-Holland desgevraagd aan de WOS weten. De vertraging is een gevolg van een moeilijke procedure met de laatste omwonende die moest worden uitgekocht. Die procedure werd begin dit jaar vlot getrokken, toen Westland bereid bleek om vier percelen grond van de provincie te kopen en dat deels te betalen met het woonrecht op een vijfde perceel. Daarmee kan de betrokken eigenaar een nieuw huis bouwen en de gemeente kan op haar beurt de vier percelen doorverkopen aan mensen die elders worden uitgeplaatst.

In het voorjaar wordt begonnen met het verleggen van kabels en leidingen. Daarna wordt een eerste deel van de rotonde aangelegd. Vervolgens worden op het andere deel van de weg kabels en leidingen verlegd en volgt aanleg van dat deel van de rotonde. De provincie studeert nog op de noodzakelijke verkeersmaatregelen, maar er zal zeker twee keer sprake zijn van een weekend-afsluiting.

De turborotonde moet zorgen voor een betere en veiligere doorstroming van het verkeer. Nu nog moeten automobilisten vaak lang wachten voor de verkeerslichten.