Archief
WOS

WOS

Perspektief moet zorgmeldingen verbeteren

Stichting Perspektief heeft van gemeente Delft de opdracht gekregen om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Uit een rapport van de GGD blijkt dat er vooral bij het melden van calamiteiten verbeterpunten zijn. In onze regio huisvest Perspektief - in Naaldwijk en Poeldijk - personen die vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen niet zelfstandig kunnen wonen.

In het rapport wordt geconcludeerd dat de meeste calamiteitsmeldingen zijn van natuurlijk overlijden of (poging tot) zelfdoding. Op de 12 locaties van Perspektief in Delft, Rijswijk, Bleiswijk en Westland zijn in de periode januari 2018 tot en met juni 2019 in totaal 24 calamiteiten gemeld. Dit terwijl er bij andere onderzochte instellingen een maximum was van 18 meldingen. Bij Perspektief ging het in 13 gevallen om een natuurlijke dood, 7 gevallen om zelfdoding (of een poging daartoe) en in 2 gevallen om euthanasie.

Volgens de GGD is de tijd tussen de calamiteit en de melding door Perspektief te lang (gemiddeld 20 dagen) en kan de inhoud van de meldingen nog flink verbeterd worden. De gemeente Delft geeft de stichting tot 1 april a.s. de tijd om deze punten te verbeteren.Reactie Perspektief

Volgens Perspektief is het grote aantal calamiteiten te verklaren doordat tot juli 2019 natuurlijke overlijdens ook gemeld moesten worden. Ook vindt de organisatie dat de GGD haar oordeel over kwaliteit van de zorg enkel baseert op meldingen van calamiteiten, maar dat kwaliteit van de zorg ook gemeten kan worden als er geen calamiteit aan de orde is.

Overigens wordt in het rapport niet geschreven over de overlast die Poeldijkers het afgelopen jaar hebben ervaren van bewoners van Woonhotel Wittebrug. Er is in de onderzoeksperiode slechts 1 calamiteitsmelding geweest van overschrijdend gedrag en 1 over het verplaatsen van een cliënt. Het is in het rapport niet duidelijk op welke locatie die meldingen zijn gedaan.