Archief
WOS

WOS

Scenario voor betere mobiliteit in Westland

Als richtsnoer voor de ontwikkelingen op verkeersgebied in Westland heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie Westland 2040 vastgesteld. Die omvat denklijnen met betrekking tot een betere scheiding tussen het economisch belangrijke vrachtverkeer en het overige verkeer, ruim baan voor de fietsers en zo mogelijk een spoorverbinding (lightrail) dwars door de gemeente.

Voordat het vrachtverkeer van het overige verkeer gescheiden kan zijn, moet op slimme manieren van het huidige wegennet gebruik worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van zogenoemd Connected Transport. Dit stelt vrachtrijders in staat om te communiceren met het verkeerslichtensysteem. Hierdoor weet die installatie waar de vrachtwagen heen moet en kan de werking van de verkeerslichten daarop worden afgestemd.

Verder wordt ernaar gestreefd dat de chauffeurs onderling communiceren en zoveel mogelijk 'treintjes' vormen, waardoor ze gezamenlijk sneller van het wegennet gebruik kunnen maken.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond hebben meerdere raadsleden wethouder Pieter Varekamp verzocht om met voorrang werk te maken van de komst van een lightrailverbinding door het Westland. Hiermee zou ook het gebruik van het overige openbaar vervoer een belangrijke impuls kunnen ondervinden.

In alle centra van de dorpen is in 2040 de auto te gast en zijn hier het openbaar vervoer en de fiets een goed alternatief voor de auto. De auto krijgt hierdoor een minder dominante positie in de openbare ruimte, waardoor onder meer diverse ontspanningsmogelijkheden meer ruimte krijgen.

Categorieen:
WestlandAlgemeen