Archief
WOS

WOS

Rechtbank geeft Kwekers in de Kunst gelijk

Het lijkt vrijwel zeker dat de gemeente Westland alsnog 60.000 euro moet overmaken aan cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst, om daarmee de ton subsidie vol te maken die was toegezegd door voormalig burgemeester Sjaak van der Tak. Dat kan worden geconcludeerd uit de uitspraak van de Haagse rechtbank die donderdag is gepubliceerd.

De rechtbank vindt dat de toezegging van de ex-burgemeester, gedaan in een mailbericht van 18 september 2017, als een bestuursrechtelijk besluit kan worden gekwalificeerd. Dat later ook de rest van het college van B en W met de toezegging instemde, wordt als een "ten overvloede" bestempeld. Het onderwerp was vóór 18 september al twee maal in het college besproken.

Bij de behandeling van deze zaak op 31 oktober jl. bracht de gemeente ten overstaan van de rechtbank nog een 'offerte' ter sprake. Die ging over een budget van circa 100.000 euro ten behoeve van het programma bij de opening van het World Horti Center in maart 2018. De rechtbank zag geen aanleiding om dat stuk nog te gaan bestuderen. Als dat document in dit bestek van belang zou zijn geweest, had de gemeente dit al veel eerder in het geding moeten brengen. Daarom liet de rechtbank die kostenopstelling helemaal buiten beschouwing in haar uitspraak.

Feitelijk moet het huidige college van B en W een nieuw besluit nemen, omdat het bezwaar van Kwekers in de Kunst tegen de afwijzing niet-ontvankelijk was verklaard. Maar de rechtbank laat in niet mis te verstane bewoordingen weten, dat er naar haar oordeel gewoon betaald moet worden en derhalve ook het verstrekte voorschot van 40.000 euro niet kan worden teruggevorderd. Dat laatste was een eis van de gemeenteraad.

Categorieen:
WestlandPolitiek