Archief
Signbiblio

Signbiblio

Twee keer zoveel kans op kinderarmoede in Maassluis dan in Westland

Minderjarige kinderen in Maassluis lopen een twee keer zo grote kans op armoede dan kinderen in Westland en het verschil met Midden-Delfland is nog groter. Dit blijkt uit de nieuwste CBS-gegevens over 2018 die maandag zijn gepubliceerd. In Maassluis heeft 10,8 procent van de minderjarige kinderen een armoederisico, in Westland is dat 5,4 procent en in Midden-Delfland 'maar' 3,4 procent.

Twee derde van de minderjarige kinderen met een armoederisico maakte in 2018 deel uit van een huishouden met een uitkering als belangrijkste inkomensbron, aldus het CBS. Meestal was dat een bijstandsuitkering. Vooral kinderen uit eenoudergezinnen lopen risico. Voor een eenoudergezin met twee kinderen betekende risico op armoede dat zij minder dan 1.600 euro per maand te besteden hadden in 2018. Bij een paar met twee kinderen was dat minder dan 2.000 euro.

Na een stijging in de crisisjaren daalde het aantal kinderen met risico op armoede tussen 2014 en 2017. Maar in 2018 is dat aantal niet verder afgenomen. Wel is de groep kinderen met langdurig armoederisico sinds 2015 jaarlijks kleiner geworden. In 2018 had 8,1 procent van alle minderjarige kinderen met risico op armoede te maken, voor 3,3 procent was dat al minimaal vier jaar zo.