Archief

Omwonenden Hertenlaan opgeroepen om gemeenteraad bij te wonen

Het belooft komende dinsdagavond weer druk te worden op de publieke tribune bij de gemeenteraadsvergadering van Westland. Omwonenden van de Hertenlaan in Honselersdijk zijn hiertoe opgeroepen tijdens een buurtbijeenkomst in het naburige café Bij 't Hof. Reden is de waarschijnlijke komst van dertig arbeidsmigranten als bewoners van een omgebouwd woon-werkpand.

De bijeenkomst deze dinsdagavond in het café werd bijgewoond door vijf fractievoorzitters, te weten Peter Duijsens (Westland Verstandig), Remmert Keizer (GBW), Ad van Harmelen (ChristenUnie-SGP), Ulbe Spaans (GroenLinks) en Nico de Gier (PvdA).Behalve alle raadsfracties was ook het college van B en W uitgenodigd. Dat meldde zich in de loop van dinsdagmiddag af. "Omdat verschillende wethouders vorige week al uitgebreid hebben gesproken met de buurtbewoners en inmiddels goed op de hoogte zijn van de situatie en uw zorgen, zal het college vanavond niet vertegenwoordigd zijn", was de motivering. "Het college zal op korte termijn in overleg treden met de initiatiefnemer, met als doel te bezien of er een voor alle partijen aanvaardbare oplossing kan worden gevonden. Zodra er meer bekend is, nemen wij contact met u op", aldus B en W.Strikt genomen, zijn er weinig mogelijkheden om het plan tegen te houden en het staat ook (nog) niet op de gepubliceerde raadsagenda. De gemeentelijk eis is dat elke bewoner van een pand 12 vierkante meter tot zijn beschikking moet hebben en daar zou het pand aan voldoen. Voorheen was het voor een groot deel in gebruik als accountantskantoor, maar vanwege de zogeheten gemengde bestemming mochten er kamertjes in worden gemaakt.

Leefbaarheidstoets

De buurtbewoners hopen nog op de uitkomsten van een leefbaarheidstoets. Daarbij wijzen zij op de directe nabijheid van woningen, de onvoldoende verkeersveiligheid op die locatie en op het gegeven dat er in de nabije omgeving al tientallen arbeidsmigranten gehuisvest zijn.

Vier van de vijf aanwezige fractievoorzitters spraken zich onverbloemd uit tegen de komst van dertig arbeidsmigranten op Hertenlaan 2. Van Harmelen, het nieuwe gezicht van de ChristenUnie-SGP, zei geschrokken te zijn van het gebrek aan communicatie met de naaste bewoners en "dat dit eigenlijk ook niet kan". Uit de zaal werd geopperd dat hij "dus" zou gaan tegenstemmen. "Dat kan ik nog niet zeggen", aldus de voorman van de enige aanwezige coalitiepartij. Hij verwees naar het nog te houden fractieberaad.