Archief
De Gouwlaan in Kwintsheul Foto via Google Streetview - Leonardo Giannini

De Gouwlaan in Kwintsheul Foto via Google Streetview - Leonardo Giannini

Voltooiing De Gouw in Kwintsheul mag doorgaan

De bouw van ongeveer veertig woningen aan de noordkant van Kwintsheul mag doorgaan, dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Een groep omwonenden langs de Hollewatering had beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan De Gouw fasen 1 en 3c, maar hun bezwaren zijn ongegrond verklaard.

De nieuwe woonwijk komt te liggen tussen de Poeldijksweg/Wateringseweg, de Holle Watering en de Gantel en wordt met een nieuwe brug ontsloten via de Gouwlaan naar de Van Buerenlaan en Kerkstraat. Met dit laatste zijn de bezwaarmakers, wonend aan de Gouwlaan en het Slimpad, niet blij. Zij verwachten namelijk een grote toename van verkeer.

De Gouwlaan wordt wel ingericht als fietsstraat, waar de auto te gast is en maximaal 30 kilometer mag rijden, de weg wordt berekend op maximaal 4.000 motorvoertuigen per dag. Volgens de gemeente Westland klopt dat, maar ligt het aantal voertuigen dat daadwerkelijk gebruikt maakt van de weg een stuk lager. Zij gaat uit van 684 verkeersbewegingen per dag, gebaseerd op de 114 woningen die er op dat moment staan.

Een ontsluiting via de Wateringseweg, wat de omwonenden liever zagen, is bovendien niet mogelijk, omdat dit een provinciale gebiedsontsluitingsweg is waarop geen extra in- en uitritten mogen worden toegevoegd. De Raad van State kan zich vinden in deze argumenten.

De bezwaarmakers klaagden daarnaast over het ontbreken van een volgens hen toegezegde ecologische groen/blauwe zone van gemiddeld 50 meter breed. De gemeente heeft volgens de Raad van State echter voldoende aangetoond dat deze er wel komt.

Categorieen:
WestlandAlgemeen