Archief
Google Streetview

Google Streetview

Maassluis denkt aan nieuwe woningen in Kapelpolder

De gemeente Maassluis voert gesprekken met de eigenaren van bedrijfspanden op bedrijventerrein Kapelpolder om het gebied op te knappen en na te denken over invulling van leegstaande bedrijfsgebouwen. Daarbij wordt gedacht aan woningbouw in combinatie met lichte vormen van bedrijvigheid, zo blijkt uit een raadsinformatiebrief.

Vorig jaar is door het Kadaster met de eigenaren gezocht naar mogelijkheden om gezamenlijk te komen tot een transformatie van dit gebied. Er is gezamenlijk geconstateerd dat samenwerken aan transformatie in de Kapelpolder essentieel is om tot ontwikkeling te komen. Er vinden er nu vervolggesprekken plaats.

Voor de transformatie van de Kapelpolder worden ook partijen als de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland nauw betrokken. Beiden kennen diverse subsidieregelingen. Een daarvan moet een betere spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio Rotterdam stimuleren. Zoals het er nu naar uitziet komt voor deze regeling vijf miljoen euro beschikbaar.

Naar verwachting is voor 1 oktober meer bekend. Voor die tijd willen burgemeester en wethouders het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2020 hebben besproken. Het bedrijventerrein is met 15 hectare de grootste binnen Maassluis. Er zitten kleine detaillisten, maar ook grote bedrijven in de metaalindustrie.

Categorieen:
Maassluis Politiek