Archief

'Poepbacterie in zeewater niet door riooloverstort'

Het is uitgesloten dat riooloverstorten de oorzaak zijn van de verhoogde concentratie van poepbacterie E.coli in het zeewater bij Hoek van Holland. De PvdA-fractie in Rotterdam noemde dat als mogelijke oorzaak. Volgens wethouder Wijbenga is dat scenario echter niet realistisch, zo reageert hij na overleg met de provincie Zuid-Holland.

De aanwezigheid van poepbacterie tijdens metingen van het zwemwater in 2018 heeft ervoor gezorgd dat Hoek van Holland dit jaar geen Blauwe Vlag krijgt. Ook de rest van de stranden tot aan Wassenaar, waaronder dus ook Westland, mogen deze vlag deze zomer niet laten wapperen. De Blauwe Vlag wordt alleen uitgereikt aan stranden en jachthavens die hebben aangetoond schoon en veilig te zijn.

PvdA-raadslid Engerts vroeg zich af wat de oorzaak was en suggereerde onder meer een riooloverstort en een storing van een waterzuiveringsinstallatie, waardoor moest worden geloosd in de Nieuwe Waterweg. Rondom de meetperiode waren beide gevallen aan de orde, maar volgens Wijbenga waren ze niet van invloed op de waterkwaliteit. "Het effect van een directe lozing op buitenwater is maximaal 24 uur en door de menging met hemelwater waren de gevolgen zeer beperkt."

De provincie Zuid-Holland heeft de exacte oorzaak van de verontreiniging op zee niet kunnen achterhalen. Maar een relatie met het riooloverstort en de storing bij de waterzuiveringsinstallatie langs de Nieuwe Waterweg hadden geen van invloed.

Rotterdam is inmiddels in overleg met andere kustgemeenten om de waterkwaliteit van het zeewater te verbeteren.