Archief

De Lier: 62 nieuwe woningen aan Sportlaan

Na jaren gesteggel hebben woningcorporatie Arcade en de gemeente Westland overeenstemming bereikt over een nieuwbouwproject in De Lier. Aan de Sportlaan worden 42 sociale huurwoningen, 8 vrije sector huurwoningen en 12 koopwoningen gerealiseerd.

In april volgt een inloopavond voor omwonenden, waar zij het plan kunnen inzien. Daarna volgt de bestemmingsplanprocedure. Het terrein op de hoek Sportlaan / Chrysant is eigendom van Arcade.

Jaren van praten

Wonen-wethouder Ben van der Stee laat weten: "Na jaren van praten ligt er eindelijk een voor beide partijen acceptabel stedenbouwkundig plan dat de basis vormt voor de uitwerking van het bestemmingsplan. Het plan gaat in belangrijke mate bijdragen aan de sociale woningbouwopgave in De Lier."

Ook René Lemson, directeur van woningcorporatie Arcade, reageert: "Dit project is weer een mooie stap om voldoende betaalbare (huur)woningen in Westland te realiseren. Het bouwprogramma van dit project is gevarieerd en voor verschillende doelgroepen bestemd."