Archief
WOS Media

WOS Media

Rotterdams college ziet natuurbegraven in de Hoek wel zitten

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders ziet een natuurbegraafplaats in de Hoekse Bonnenpolder wel zitten. Dat blijkt uit een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. Wel vindt verantwoordelijk wethouder Wijbenga dat het natuurbegraven zo moet gebeuren dat het zo min mogelijk zichtbaar is en zo min mogelijk overlast geeft voor omwonenden.

Vooral het feit dat er met de komst van een natuurbegraafplaats een groot stuk nieuwe natuur bijkomt, spreekt B en W aan. Daarom heeft het college besloten dat initiatiefnemers Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap hun plan voor natuurontwikkeling en natuurbegraven in de polder verder mogen uitwerken.

Als het plan eenmaal compleet uitgewerkt is, de financiële haalbaarheid ervan inzichtelijk gemaakt is en de rolverdeling tussen de drie initiatiefnemers in de fase van aanleg en beheer is onderbouwd, dan kan de gemeenteraad van Rotterdam zich naar verwachting eind 2019 over het ontwerpbestemmingsplan buigen.

Het onderwerp natuurbegraven ligt gevoelig in Hoek van Holland. Zo is er begin dit jaar een enquête gehouden onder een deel van de Hoekse bevolking waaruit blijkt dat een meerderheid tegen natuurbegraven is. De Hoekse gebiedscommissie heeft die mening grotendeels overgenomen.