Archief
Signbiblio

Signbiblio

Voorstel voor coffeeshop is voorlopig aangehouden

Het voorstel van D66, GroenLinks, PvdA en GemeenteBelang Westland om ruimte te bieden aan een 'maatschappelijk georiënteerde' coffeeshop is voorlopig aangehouden. Zowel LPF Westland als Westland Verstandig vinden de motie best sympathiek, maar vinden dat er moet worden gewacht totdat duidelijk is hoe de landelijke overheid de proef met wiettelen gaat inrichten. Ook burgemeester Van Ardenne deelt die mening.

De indienende partijen vinden het jammer dat er vooralsnog geen meerderheid is voor de motie, maar hopen dat er zodra er meer duidelijkheid is vanuit het kabinet, dat zij het voorstel alsnog met succes door de raad kunnen loodsen. CDA en ChristenUnie-SGP zijn per definitie tegen. Voor de VVD is het een vrije kwestie.

Nu is het nog zo dat de bevoorrading van coffeeshops eigenlijk illegaal is. Dat zorgt ervoor dat er veel banden zijn tussen coffeeshophouders en de onderwereld. Met een toekomstige proef tot legale wietteelt en aanvoer binnen de gemeentegrenzen, de zogeheten gesloten cannabisketen, hoopt het kabinet daar een einde aan te maken.

Categorieen:
Westland Politiek