Archief

Oproep: wie behoedde Westland van een watersnoodramp?

Was het jouw opa, jouw vader of misschien uzelf? 104 Westlanders hebben 65 jaar geleden ternauwernood een dijkdoorbraak weten te voorkomen bij 's-Gravenzande. De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn op zoek naar deze helden.

Op 1 februari 1953 dreigt het gruwelijk mis te gaan in het Westland. De duinenrij bij Slag Beukel staat op springen en er zijn zelfs al wat duinen weggeslagen. Ruim honderd Westlandse mannen (voornamelijk 's-Gravenzanders), gewapend met kruiwagens, zandzakken en zeil, hebben vervolgens met man en macht en onder barre omstandigheden gewerkt om het gat in de duinen met zandzakken te dichten. En met succes. Een overstroming kon ternauwernood worden voorkomen.

Om deze 104 helpers te eren, onthullen de gemeente en het Hoogheemraadschap binnenkort een informatiebord bovenop Slag Beukel, precies op de plek waar het gat zat. "En wie kunnen dat informatiebord nou beter onthullen dan de mannen die daar destijds hebben lopen sjouwen met die zandzakken?", meent Jan Buskes van het Historisch Archief Westland.

Geef de namen en adressen door aan Jan Buskes van het Historisch Archief Westland: 0174-673435. Mailen kan ook: hawestland@gemeentewestland.nl.Op de website van het Historisch Archief lees je meer over de reddingsactie. Eerder dit jaar was op WOS TV een documentaire te zien over de watersnoodramp.