Archief
Google Streetview

Google Streetview

Arbeidsmigranten in kantoorpand Tiendweg

Het college van B en W van Westland stemt ermee in dat in het leegstaande kantoorpand aan de Tiendweg 18 in Naaldwijk arbeidsmigranten worden gehuisvest. Hoewel eigenaren van omliggende kantoren en het naastgelegen Carlton hotel al hebben laten weten dat niet te zien zitten, vindt het college de huisvesting van arbeidsmigranten belangrijker dan het handhaven van de kantoorbestemming op die locatie. Tegen het besluit van het college kan nog wel bezwaar worden gemaakt.

Al eind vorig jaar heeft uitzendbureau EG Personeelsdiensten een vergunning aangevraagd om het kantoorpand om te bouwen. Er wordt een verdieping op gezet om 38 wooneenheden voor twee personen mogelijk te maken. De bedoeling is dat het pand de komende tien jaar gebruikt wordt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Met de gemeente worden afspraken gemaakt om overlast te voorkomen.

Volgens het college vraagt het huisvestingsprobleem, er moeten in de regio minimaal 2000 bedden bijkomen, om onconventionele maatregelen. De provincie wil meewerken aan het benutten van ruimte buiten de kernen, als de beschikbare opties binnen de kernen óók benut worden. De Tiendweg is daarvan een voorbeeld. Wel betreurt het college dat direct betrokkenen en de gemeenteraad niet vóór de publicatie van de aanvraag eind januari op de hoogte zijn gesteld.

De locatie heeft de ruimtelijk-stedenbouwkundige en milieutechnische toets, evenals een bouwkundige toets, met succes doorstaan, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. De brief staat op de agenda van de commissie EFO op 23 mei. Dan kunnen raadsleden opmerkingen en suggesties aandragen, waarna het college op 29 mei een klap op de vergunning geeft die vervolgens de bezwaarprocedure ingaat. Het college wijst erop dat de afhandeling en besluitvorming over de omgevingsvergunning zijn bevoegdheid is.