Archief
Fred van der Ende

Fred van der Ende

Machteld blijft gemoederen bezighouden

Gravin Machteld blijft de gemoederen bezighouden. Hoewel de gemeenteraad vorige week een motie van Westland Verstandig verwierp, waarin gevraagd werd het beeld in oude staat terug te plaatsen op het 's-Gravenzandse Marktplein, geeft fractievoorzitter Peter Duijsens niet op. Hij kondigt aan in de komende raadsvergadering op 15 mei met een nieuwe motie te komen.

Volgens Duijsens is het onzin dat er geen plek op het plein is. En bovendien heeft wethouder Duijvestijn de raad ten onrechte voorgehouden, dat de maakster van het beeld ermee eens is dat haar creatie niet op het plein terugkeert, zo stelt hij.

Het college is van mening dat door de nieuwe inrichting van het plein terugplaatsing niet mogelijk is. Daarom is overlegd met de ontwikkelaar van de nieuwbouw op de plek van het voormalig gemeentkantoor. Die heeft toegezegd dat in het binnen het plan voorziene parkje een plek voor Machteld zal worden ingeruimd. In dat geval duurt het dus nog wel even voordat het beeld weer uit de opslag wordt gehaald.

Duijsens heeft het college nu een aan hem gerichte e-mail van kunstenares Ingrid Rollema gestuurd als reactie op de laatste raaadsvergadering. Daarin stelt ze van mening te zijn dat Gravin Machteld op het Marktplein hoort. Als herplaatsing echt niet mogelijk is, dat moet er een speciaal ingerichte plaats komen, "zo dicht mogelijk bij het Marktplein". Maar Rollema onderstreept nadrukkelijk dat dit voor haar een tweede keus is.

Dat ze meedenkt over een tweede plek, is volgens haar vanzelfsprekend. "Maar dat verandert niets aan mijn mening of opstelling." Rollema benadrukt dat een beeld 'in zijn context moet staan, omdat het anders inwisselbaar is en betekenisloos wordt'. Daarom wil ze ook niet dat haar beeld tijdelijk op een rotonde of anonieme plek komt te staan.