Archief
Archief WOS Media

Archief WOS Media

Rekenkamer doet niet aan 'namen en rugnummers'

De Rekenkamercommissie (RKC) van Westland gaat de bestuurscultuur in de gemeente wel onderzoeken, maar niet op de manier die de gemeenteraad wil. De raad wilde onderzoek naar de negen observaties in het rapport dat burgemeester Van Ardenne opstelde naar aanleiding van de kwestie Kwekers in de Kunst. Duidelijk moest ook worden welke bestuurders daarbij betrokken waren. De RKC moest voor het zomerreces rapporteren.

De RKC heeft de gemeenteraad laten weten niet aan die opdracht te kunnen en willen voldoen. In de onderzoeken van de commissie gaat het vooral om 'leerpunten' en om 'aanbevelingen voor verbetering richting toekomst'. Het naar boven halen van 'namen en rugnummers', zoals de gemeenteraad wil, is volgens de RKC meer een zaak van forensisch onderzoek en daarvoor zijn gespecialiseerde bureau's beter geschikt.

Overigens wijst de RKC erop dat een onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente al in het Jaarplan 2018 was opgenomen. Dat onderzoek wil de commissie best naar voren halen. Maar het bureau dat de werkzaamheden voor de commissie moet doen, kan pas in juni beginnen. Gezien het feit dat zo'n onderzoek zeker drie maanden duurt, zal dus pas in het vierde kwartaal gerapporteerd kunnen worden, aldus de RKC.

De brief van de RKC is voor Westland Verstandig aanleiding om dinsdag in de raadsvergadering met een motie te komen. Daarin staat dat de raad in mei zelf een commissie instelt om de in maart gestelde vragen te beantwoorden. De griffie wordt opgedragen om daartoe een verordening op te stellen. WV stelt zich daarbij op het standpunt dat de Gemeentewet zo'n onderzoekscommissie toelaat.

Mocht de meerderheid van de raad daar niet voor voelen, dan wil Westland Verstandig dat er op zoek wordt gegaan naar forensische onderzoeksbureaus die een onderzoek zoals in het besluit van maart wordt bedoeld, kunnen uitvoeren. Wel zou zo'n bureau nog voor de zomer moeten rapporteren.

Categorieen:
Westland Politiek