Archief
Google Streetview

Google Streetview

Bijna 1,3 miljoen voor uitbreiding basisscholen

Het college van B en W van Westland vraagt de gemeenteraad bijna 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van vier basisscholen in Wateringen, Monster, 's-Gravenzande en Naaldwijk. Daarbij gaat het overigens niet om de Naaldwijkse scholen De Regenboog en Joannesschool. Die moeten eerst nog een plan voor parkeren en verkeer in de buurt van de school maken. Beide scholen zouden graag in de komende zomervakantie met de bouw willen beginnen, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken.

De Wateringse basisschool De Kyckert krijgt er twee lokalen bij en de multifunctionele ruimte De Kyckdoos wordt zodanig aangepast dat er gymlessen gegeven kunnen worden. De extra lokalen worden inpandig gerealiseerd. De school geeft nu gymlessen in De Vang, maar die is te klein geworden door het toegenomen aantal leerlingen. De bedoeling is dat in De Kyckdoos spellessen gegeven worden en in De Vang de toestellessen. De totale kosten bedragen 468.273 euro.

Bij de Eerste Westlandse Montessorischool in Monster wordt het balkon op de eerste verdieping bij de binnenplaats bij het gebouw gevoegd. Daardoor ontstaat ruimte voor een teamkamer en overlegruimtes. De school heeft 15 lokalen, maar de daarbij behorende vloeroppervlakte is te klein. Door de uitbreiding, die 265.123 euro kost, wordt dat recht getrokken.

De Wegwijzer in 's -Gravenzande krijgt er een lokaal bij. Om de uitbreiding te realiseren, zal een verouderd noodlokaal dat destijds aan het gebouw is toegevoegd, worden gesloopt. Er komen daarvoor twee nieuwe ruimtes terug. De kosten zijn geraamd op 475.000 euro.

Ten slotte wordt de gemeenteraad gevraagd nog eens 76.155 euro beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de Montessorischool in Naaldwijk. Daar was al 463.150 euro voor uitgetrokken, maar de totale kosten vallen hoger uit.

De gemeenteraad behandelt de kredietaanvraag op 24 april. Bij goedkeuring willen de scholen in de komende zomervakantie de uitbreiding realiseren.