Archief
Archief WOS Media

Archief WOS Media

Rijksdienst: 'Restauratie fruitmuur voor een miljoen?'

De wekenlange discussie in Westland over het al of niet restaureren van de monumentale fruitmuur bij de Poeldijkseweg in Kwintsheul lijkt voorbij te zijn gegaan aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die indruk werd maandagavond gewekt in het tv-programma 'Van Onze Centen' en is dinsdag tegenover de WOS bevestigd door een afdelingshoofd van deze Rijksdienst.

De discussie ontstond eind december jl., toen het college van B en W van Westland met een voorstel kwam om 250.000 euro beschikbaar te stellen voor het gecontroleerd afbreken en weer opbouwen van de fruitmuur. Er zou dan echter wel het risico bestaan op een rechtszaak, omdat in dit scenario een rijksmonument zou worden gesloopt.

Het laten rechtzetten van de zeer bouwvallige fruitmuur zou echter een miljoen euro vergen en dat vonden B en W maatschappelijk onaanvaardbaar. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Westland in de vergadering van 23 januari geen enkel krediet beschikbaar gesteld. Intussen werd er fel gediscussieerd in de sociale media. Veruit de meeste burgers vinden dat de muur maar gesloopt moet worden.

'Van Onze Centen'

Het tv-programma 'Van Onze Centen' (SBS6) zag hier een onderwerp in en interviewde tal van betrokkenen, onder wie wethouder Peter Ouwendijk. Ook ging presentator Kees Tol eind februari op bezoek in het hoofdkwartier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. Maandagavond werd de reportage over de fruitmuur uitgezonden.

Wat vindt men bij de RCE van het bedrag van een miljoen euro voor restauratie van de muur in oude luister? Leonard de Wit, hoofd van de afdeling Regio Noord-West, reageerde verbaasd op het bedrag van zes nullen. "Een miljoen? Nou, dat vind ik wel een hoop geld. In de rapporten die wij kennen, is het geen miljoen. Zo'n 250.000 euro, is wat wij weten", aldus De Wit.

In reactie op onze verbazing liet De Wit dinsdag weten: "Bij de RCE hebben we inderdaad geen idee waarop dat bedrag van 1 miljoen is gebaseerd. Ik baseer mijn uitspraak op een rapport van Rothuizen architecten en Vlaming erfgoed uit 2015. Daarin staan bedragen genoemd voor consolidatie, voor restauratie en voor reconstructie. Daarnaast beschikken wij over een (nader uitgewerkt) plan van aanpak voor restauratie van Vlaming Erfgoed uit 2016 voor restauratie van de fruitmuur."

"Resultaten gedeeld"

Een blik in het voorstel van het college van Westland leert: "Op 11 oktober 2016 heeft een 1e overleg plaatsgevonden met de RCE (...) Naar aanleiding hiervan zijn op advies van de RCE een constructeur (De Prouw BV) en een materiaaldeskundige (gesteente-expertisebureau Rockview), benaderd. Beide hebben een advies uitgebracht. Het constructieve advies c.q. aanpak komt qua uitvoeringskosten uit op 1.000.000 euro en houdt in dat de muur met behulp van de aanwezige trekpalen rechtgezet wordt.

(...) Op 20 april 2017 heeft een 2e overleg plaatsgevonden met de RCE waarin de resultaten van de onderzoeken zijn gedeeld", zo staat in het voorstel van de gemeente uit december jl.

Categorieen:
Westland Cultuur