Archief
Archief WOS Media

Archief WOS Media

Bezwaar tegen reconstructie Dijkweg-kruising afgewezen

De gemeenteraad van Westland heeft voldoende rekening gehouden met de aspecten die van belang zijn bij de reconstructie van de kruising van de Dijkweg met de Burgemeester Elsenweg aan de kant van Honselersdijk. Dat vindt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo blijkt uit een woensdagochtend gedane uitspraak.

De reconstructie van genoemde kruising is onderdeel van de verbreding van de provinciale weg N213 tussen de Middel Broekweg en de rotonde bij de Naaldwijkse woonboulevard. Een van de probleempunten was de uitrit van het bloembollenbedrijf Van den Bos parallel aan de Elsenweg.

De bewoner van het hoekhuis vreest bij uitvoering van het plan een - met name voor fietsers - verkeersonveilige situatie. Daartoe voert hij aan dat er ten onrechte voor is gekozen het verkeerslicht op de voor zijn woning gelegen ventweg op te heffen en de ontsluiting van zijn perceel, via een scherpe bocht, te laten verlopen via de nieuwe fietsstraat waarin het bestemmingsplan voorziet.

Bij de Raad van State is door de gemeente Westland aangevoerd, dat bij de Dijkweg wordt gewerkt aan een verkeersveiligere fietsoversteek. Hiervoor wordt de zuidelijke fietsersoversteekplaats verwijderd. Fietsers worden, komend vanuit het zuiden, door twee nieuw aan te leggen fietsbruggen over het kruispunt geleid, waarna wordt aangetakt op de bestaande fietspaden in oostelijke, westelijke en noordelijke richtingen.

Volgens de Raad van State heeft de bezwaarmaker niet aannemelijk kunnen maken, dat het bestemmingsplan tot een dusdanig verkeersonveilige situatie leidt, dat het plan op dat punt strijd oplevert met een goede ruimtelijke ordening.