Archief
Avonturis in Maassluis-Archief WOS Media

Avonturis in Maassluis-Archief WOS Media

LPF wil natuurspeeltuin op plek camping Molenslag

De locatie van de voormalige camping Molenslag in Monster is geschikt voor een natuurspeeltuin. Dat stelt althans de fractie LPF Westland, die is benaderd door omwonenden die zo'n voorziening graag willen hebben. De speeltuin zou vergelijkbaar moeten zijn met Avonturis in Maassluis.

De camping moest in 2013 verdwijnen, omdat het gebied werd teruggegeven aan de natuur. Het is inmiddels bestempeld als zogenoemd Natura 2000-gebied. "In de Kustvisie (die overigens nog niet is vastgesteld, red.) is te lezen dat in N2000 gebieden inrichtingsmaatregelingen mogelijk zijn als er geen significante aantasting plaats vindt van de natuurwaarden, waarbij voorzichtigheid betracht moet worden met het aanbrengen van extra faciliteiten", aldus LPF. Een natuurspeeltuin zou in dat plaatje passen.

De fractie wil van het college van B en W weten, of het bereid is de vestiging van zo'n natuurspeeltuin te onderzoeken. Mocht deze locatie niet mogelijk zijn, dan wil LPF weten of er andere locaties langs de kust wel geschikt zijn.