Archief

Kerktwist in Maasdijk is voorbij

De kerktwist in Maasdijk is voorbij. Het besluit van de kerkenraad om Het Kruispunt te renoveren en te verbouwen en De Hoeksteen te verkopen kan uitgevoerd worden, zo heeft het Generaal College van de Protestantse Kerk Nederland besloten. Er is geen beroep meer tegen dat besluit mogelijk, zo laat Adriaan van Zanten namens de kerkenraad weten.

Een van de twee gebouwen moet worden afgestoten, omdat de kerkgemeenschap in het dorp te klein is geworden om de twee kerken voor de Protestantse Gemeente Maasdijk te behouden.

In 2016 werd er een stemming gehouden onder de kerkleden om te zien hoe zij erover denken. Van de 874 stemmers heeft 55 procent voor doorgaan in Het Kruispunt gekozen. De kerkenraad zelf wilde juist doorgaan in De Hoeksteen. Omdat er geen tweederde meerderheid werd gehaald door middel van de adviesformulieren, was de stemming van de kerkenraad leidend geworden. Later kwam de kerkenraad daar op terug en besloot men alsnog verder te gaan in Het Kruispunt.

Een aantal kerkgangers bleef echter t├ęgen en wil in gebouw De Hoeksteen blijven. Die 'dwarse' leden zijn naar het hoogste kerkorgaan gestapt om het besluit aan te vechten. Dat hebben ze dus uiteindelijk verloren.

Monument

In 2016 is ook het besluit genomen om van kerkgebouw Het Kruispunt een gemeentelijk monument te maken. Het Cuypersgenootschap en Bond Heemschut vroegen daar om. De Protestantse Gemeente Maasdijk hoeft overigens niet te vrezen dat er niets meer aan het gebouw vertimmerd kan worden. De beschermde status is namelijk niet van toepassing op de aanbouwen en de inrichting, op het houten plafond na.

Categorieen:
Maasdijk Algemeen