Archief

Samenwerkingsplannen voor locatie 'Zuyt Brugge' in Naaldwijk

Stichting Droom je Thuis en vastgoedontwikkelaar Projectikon willen appartementen bouwen naast de voormalige Kistenfabriek in Naaldwijk. Samen met de gemeente Westland onderzoeken beide partijen de mogelijkheid om beide ontwikkelingen zo te combineren dat er een onderlinge samenhang is.

Droom je Thuis wil appartementen bouwen voor jongeren met een beperking, Projectikon wil op die plek appartementen realiseren voor senioren dan wel starters. Wethouder Marga de Goeij, Kees Quak van Stichting Droom je Thuis en Julian Heemskerk van Projectikon hebben dinsdag een intentieovereenkomst voor de locatie 'Zuyt Brugge' ondertekend.

Het doel van de overeenkomst is om gezamenlijk onderzoek te doen naar de planologische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van (her)ontwikkeling van de locatie 'Zuyt Brugge' gelegen tussen de Secretaris Verhoeffweg en Zuideinde.