Archief

Kans op aardbeving door gaswinning

Er zijn in deze regio nog geen aardbevingen als gevolg van gaswinning vastgesteld, maar dat wil niet zeggen dat ze niet (kunnen) gebeuren. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat zich mede baseert op een rapport van TNO, is er een kans van 19 procent op een beving bij de gasvelden Gaag, Monster, Maasdijk en Noorderdam en zelfs van 42 procent bij het gasveld 's-Gravenzande. Die laatste ligt voor het overgrote deel voor de kust onder de Noordzee.

De SodM schrijft dit in een advies over het door gasproducent NAM ingediende gewijzigde winningsplan Gaag-Monster. Volgens de toezichthouder, die deze week gaskranen in Monster en Maasdijk liet sluiten, moet aan goedkeuring van het plan wel de voorwaarde worden gesteld dat er snel een systeem komt dat ook geringe bevingen kan vaststellen. Trillingen met een kracht van 1,5 op de schaal van Richter in het gehele gebied rond de gasvelden moeten goed kunnen worden waargenomen en gelokaliseerd, aldus de SodM, die dat een verantwoordelijkheid van de NAM noemt.

Berekend is dat de maximale kracht van een beving bij genoemde gasvelden tussen 2,7 en 4,4 op de schaal van Richter kunnen liggen. Dergelijke bevingen leiden niet tot instortingsgevaar, maar er kunnen wel barsten in gevels optreden en schade aan constructies van gebouwen. Daarom moet de NAM verplicht worden een goedgekeurd risicobeheersplan te hebben. Overigens wordt de kans op bevingen in het veld De Lier verwaarloosbaar genoemd. Het veld Geestvaartpolder is al uit productie.

De SodM stelt dat het aannemelijk is dat de bodemdaling als gevolg van de gaswinning de komende tien jaar beperkt blijft tot enkele centimeters en vindt de gevolgen ervan 'verwaarloosbaar'. Daarbij wordt in ogenschouw genomen dat er in de regio sowieso bodemdaling optreedt door de slappe ondergrond, waardoor het effect van de gaswinning lastig te bepalen is. Bovendien lopen de gasvelden tegen het einde van hun productiecapaciteit aan.