Archief
WOS Media

WOS Media

Natuurbegraven Nederland wil gesprek met voor- en tegenstanders

De discussie over een voorgenomen natuurbegraafplaats in Hoek van Holland is nog lang niet geluwd. Natuurbegraven Nederland heeft een lap grond van 128 hectare (goed voor 34.000 graven) aangekocht in de Bonnenpolder. Het bedrijf wil in eerste instantie 35 hectare gebruiken voor natuurbegraven.

Natuurbegraven Nederland heeft dagelijks te maken met tegenstanders van een natuurbegraafplaats. In Noord-Brabant en Gelderland bestaan al dergelijke begraafplaatsen, al brachten die eerste plannen ook veel weerstand op. Het bedrijf heeft een speciale website over de Bonnenpolder ingericht.

'Geen voorstanders'

Jacco van Dam (CDA), lid van de gebiedscommissie in Hoek van Holland, is nog niemand in het dorp tegengekomen die het plan wel ziet zitten. Begin deze week stond de natuurbegraafplaats op de agenda van de commissie en toen zat de publieke tribune vol met tegenstanders.

Volgens Natuurbegraven Nederland bestaan er veel misverstanden rondom natuurbegraven. Om al die zorgen en vragen te beantwoorden, nodigt het bedrijf mensen uit voor een gesprek. Ook is het mogelijk om al bestaande natuurbegraafplaatsen in Nederland te bezoeken.

In de Bonnenpolder hangt een protestbord met als opschrift 'Geen grafstemming in onze polder'. Op internet is een petitie geopend tegen de voorgenomen natuurbegraafplaats. Het CDA in Rotterdam, waar Hoek van Holland onder valt, is tegen.