Archief

Bewoners Harnaschpolders bang voor komst trafostation

Hoewel de gemeente Midden-Delfland zich in een zienswijze al uitgesproken heeft tegen een transformatorstation in de Harnaschpolder, zijn de bewoners daar niet gerust op. In een brief aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rug recht te houden en niet in te stemmen met een bestemmingplan dat een trafostation mogelijk maakt.

Netwerkbeheerder Tennet is op zoek naar een locatie, waar de op zee opgewekte stroom aan het hoogspanningsnet kan worden gekoppeld. Het bedrijvenschap Harnaschpolder heeft daar wel oren naar. Volgens de bewoners van de Harnaschpolder komt dat vooral, omdat het maar niet lukt om logistieke bedrijven naar het bedrijventerrein te lokken.

De gemeenten Westland en Midden-Delfland zijn het overigens oneens over de locatie. Waar Midden-Delfland de Harnaschpolder afwijst en suggereert dat het station beter in het glastuinbouwgebied in Wateringen kan komen, wil Westland daar niets van weten en wijst juist naar de Harnaschpolder. Overigens is het nog onzeker of Tennet voor deze regio kiest. Ook de Maasvlakte is nog een optie.