WOS
Archief

'Gemeente moet bijdrage leveren aan asbestsanering daken'

Westland Verstandig wil dat het college van B en W bekijkt of het geld kan vrijmaken voor het verwijderen van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen op daken die vervangen moeten worden in Westland. Volgens de partij van voorman Peter Duijsens zou een bijdrage vanuit de gemeente een impuls kunnen geven aan ondernemers en burgers die hun asbestdaken willen laten vervangen. Daarom dient de fractie een motie in.

Er is al wel een subsidieregeling vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarbij er 4,50 euro per vierkante meter verwijderd asbestdak te halen valt. Daarnaast is er een provinciale stimuleringsregeling waarbij eenzelfde bedrag te verkrijgen is voor het plaatsen van zonnepanelen op gesaneerde daken. Maar Westland Verstandig vindt deze regelingen vrij sober en zou deze bedragen graag aangevuld zien met een bedrag vanuit de gemeente Westland.

Categorieen:
WestlandPolitiek