WOS
Archief

Dennis van Schie 2

Vergunningsaanvraag vluchtelingen laat op zich wachten

Er is tot dusver nog geen omgevingsvergunning aangevraagd voor de huisvesting van 275 vluchtelingen in het 'Polenhotel' in Wateringen. En die zal ook nog wel even op zich laten wachten, blijkt uit navraag bij exploitant Erik Zantingh.

Op dinsdag 16 februari hield de Westlandse gemeenteraad een extra vergadering om te debatteren over het opvangplan in Wateringen. Een motie om het voornemen af te keuren, werd door een nipte meerderheid (20-19) verworpen.

"De aanvraag is inderdaad nog niet ingediend", aldus Zantingh. Hij wil alle opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de raadsvergadering betrekken in de aanvraag. Daarmee wil hij proberen eventuele vragen of opmerkingen achteraf te voorkomen. "We zijn waarschijnlijk nog wel een week bezig met dit uit te zoeken en te beantwoorden voordat we alles in kaart hebben. Hierna volgt de aanvraag", besluit Zantingh.

'Groot gezin naar Maasdijk'

De fractie van GemeenteBelang Westland (GBW) zegt benaderd te zijn door enkele bewoners uit de omgeving van de Prins Clausstraat uit de kern Maasdijk. "Er gaan geruchten dat Vestia voornemens is een gezin in die straat te huisvesten bestaande uit zeven kinderen en de ouders. Negen personen in één woning lijkt ons wat veel", zo meent de fractie, die inmiddels het college van B en W schriftelijk heeft gevraagd of het deze mening deelt.

De woning is volgens de informatie die de fractie heeft geen sociale huurwoning. "Wie betaalt de meerkosten in de huur dan aan Vestia, de statushouders zelf of de gemeente?", vraagt GBW. Ook wil de fractie weten of de woning onderdeel is van een blok waarin Vestia voormalige huurwoningen heeft verkocht en of het voorheen een woning in de 'vrije sector huur' was?