Archief

Nieuw rapport: XL-supermarkt versterkt centrum Naaldwijk

In Naaldwijk is ruimte voor een derde supermarkt. Een XL-formule naast winkelcentrum De Tuinen versterkt de positie van het centrumgebied van Naaldwijk, omdat het een nieuwe, grotere passantenstroom genereert, waar ook ondernemers in De Tuinen en het centrum van Naaldwijk van kunnen profiteren.

Dit staat in een nieuw rapport over de wenselijkheid en de effecten van het plan De Rentmeester in Naaldwijk. Dat onderzoek was noodzakelijk, omdat de medio vorig jaar ingestelde provinciale Adviescommissie Detailhandel de onderliggende onderzoeken te oud vond en negatief adviseerde. Op basis van het in december uitgebrachte nieuwe rapport heeft de provincie vorige maand groen licht gegeven voor De Rentmeester.

Het college van B en W heeft de gemeenteraad laten weten dat waarschijnlijk begin maart het bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd. Op dit moment wordt alleen nog gewacht op goedkeuring van het bouwplan door de Veiligheidsregio Haaglanden.

'Te weinig supermarktmeters'

In het nieuwe rapport wordt geconstateerd dat er in Naaldwijk te weinig supermarktmeters zijn gezien de functie als hoofdkern van de gemeente Westland. Toch mogen er volgens de richtlijnen van de provincie niet zomaar winkels bijkomen. De Rentmeester is volgens het onderzoek echter op te vatten als een structuurverbetering van het Naaldwijkse centrum.

Winkeliers in De Tuinen en het achterliggende centrum zullen ook profiteren van de winkelende consument, juist omdat de nieuwe supermarkt direct naast De Tuinen veel meer toegevoegde waarde zal hebben voor het overige winkelaanbod dan de twee bestaande supermarkten.

Versnelling van proces

Toch is het denkbaar dat het zwaartepunt in het centrum zal verschuiven in de richting van De Tuinen, aldus de onderzoekers. "De zwakkere delen van het centrum, delen die nu reeds als uitloper van het centrumgebied zijn te kenschetsen, zullen mogelijk geconfronteerd worden met een versnelling van het proces van verlies van perspectief. Dat is echter een autonome trend, die te maken heeft met de nieuwe realiteit in de detailhandel. De realisering van de XL-supermarkt kan dat proces hoogstens versnellen."

De gevolgen voor de twee bestaande supermarkten zijn volgens het rapport veel groter. Vooral de AH aan de Verdilaan zal het merken, maar die functioneert zo goed dat het onwaarschijnlijk is dat die geen perspectief meer heeft. Wat betreft de Naaldwijkse Jumbo zet het rapport wel vraagtekens bij het toekomstperspectief. Invulling met een discount supermarktformule ligt dan ook meer voor de hand.