WOS
Archief

Google Streetview

GBW: Wat zijn financiële gevolgen van islamitische school

De fractie van GemeenteBelang Westland wil van het college van B en W weten wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeentelijke onderwijsbegroting, als er daadwerkelijk een islamitische basisschool in Westland wordt gevestigd.

GBW reageert met deze vraag op het bericht dat de Haagse school Yunus Imre plannen in die richting heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en de fractie wijst er op dat bij nieuwbouw juist gestreefd wordt naar samenvoegen van scholen, zoals momenteel ook in Monster het geval is.

GBW wil ook weten of de gevolgen voor de andere basisscholen worden geïnventariseerd voordat de nieuwe school wordt toegelaten. De vrees bestaat dat door het vertrek van leerlingen scholen in de problemen kunnen komen. GBW wil verder weten of de gemeente verplicht is elke vorm van onderwijs te faciliteren.

Het bestuur van Yunus Imre heeft gezegd dat ongeveer 110 gezinnen in Westland hebben aangegeven interesse te hebben in een islamitische school, goed voor 250 tot 300 kinderen. Dat aantal is wel nodig, want volgens de stichtingsnormen van het ministerie van Onderwijs uit 2013 zijn in de gemeente Westland 257 leerlingen nodig voor het oprichten van een school.