WOS
Archief

'Opvang vluchtelingen moet besluit gemeenteraad zijn'

Het college moet pas op de plaats maken voor wat betreft de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het 'Polenhotel' in Wateringen. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of er op het grondgebied van Westland al of niet tijdelijke opvang plaatsvindt.

De fractie van Westland Verstandig dient dinsdag tijdens de raadsvergadering over de vluchtelingenopvang een amendement met deze strekking in op het collegevoorstel. Daarin wordt de raad alleen de mogelijkheid gegeven om wensen en bedenkingen te uiten, omdat het verlenen van een omgevingsvergunning een gedelegeerde bevoegdheid van het college is.

Volgens Westland Verstandig, dat ook een motie indient om een referendum over de problematiek te houden, moeten er eerst kaders worden vastgesteld over bijvoorbeeld het maximaal aantal op te vangen vluchtelingen voordat een geschikte locatie wordt gezocht. Daarbij moet bij elke keuze voldoende draagvlak zijn onder de Westlandse burgers en de omwonenden van de locatie in het bijzonder.