Archief

Geen strafrechtelijk onderzoek naar lekken rapport Van den Heuvel

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar het lekken van het rapport 'Leren van feiten' over de handelwijze van de fractie van Westland Verstandig in de kwestie rond de raadsaccountant. Dit heeft hoofdofficier van justitie Nieuwenhuizen aan burgemeester Van der Tak geschreven. De brief is donderdagavond verspreid in de raadscommissie Bestuur.

Het rapport van professor Van den Heuvel zou op 8 december worden overhandigd aan de raad en die dag ook worden besproken. Anderhalve week daarvoor was het verspreid onder de raadsleden, medewerkers van fracties, de griffie en ambtenaren: in totaal 87 mensen hadden het in bezit. Burgemeester Van der Tak had daarbij geheimhouding opgelegd.

Op 7 december publiceerde de WOS over de inhoud van het rapport. Omdat de WOS berichtte in bezit te zijn van het rapport, staat volgens de hoofdofficier niet ter discussie dat 'de vertrouwelijke informatie ook daadwerkelijk naar buiten is gebracht'. Daarom is er sprake van overtreding van het wetboek van strafrecht. Op overtreding van artikel 272 staat een maximale straf van een jaar.

Omdat journalisten in beginsel hun bron niet hoeven te geven, zou strafrechterlijk onderzoek betekenen dat alle 87 ontvangers van het rapport als verdachten gehoord zouden moeten worden. Temeer daar er geen enkele aanwijzing is in welke richting het lek gezocht zou moeten worden. Bovendien vindt de hoofdofficier dat er maar in beperkte mate belangen zijn geschonden, omdat het rapport al de volgende dag in de raad zou worden besproken. Inzet van (opsporings)capaciteit acht de hoofdofficier daarom 'niet opportuun'.

Nieuwenhuizen raadt de burgemeester aan de procedure rondom geheimhouding van stukken nog eens tegen het licht te houden. Hij suggereert bijvoorbeeld de kring van ontvangers te beperken. Overigens kan de burgemeester bij het Gerechtshof een klacht indienen tegen het besluit van het Openbaar Ministerie om niet tot vervolging over te gaan.

Categorieen:
WestlandPolitiek