WOS
Archief

Geen beperking inspreektijd bij asielzoekersdebat

De zeventien personen die dinsdag komen inspreken bij de raadsvergadering van de gemeente Westland, krijgen elk maximaal vijf minuten. Dat is vrijdagmiddag afgesproken door de fractievoorzitters tijdens een voorbereidend gesprek over het asielzoekersdebat.

Volgens het geldende reglement van orde zou de totale inspreektijd maximaal een uur mogen bedragen. De meerderheid van de fracties wil in dit bijzondere geval van spreektijdbeperking afzien. In normale situaties krijgen burgers en andere belanghebbenden meerdere inspreekmogelijkheden, omdat de behandeling van een onderwerp in de gemeenteraad dan wordt voorafgegaan door behandeling in een raadscommissie. Ook daar kan worden ingesproken. Nu wordt het onderwerp - de voorgenomen komst van 275 asielzoekers naar het 'Polenhotel' in Wateringen - op één avond behandeld.

De fractievoorzitters Van Riet (D66) en Spaans (Progressief Westland) wilden vasthouden aan het maximum van een uur. Volgens hen is dit niet voor niets in het reglement van orde vastgelegd. Zij vrezen een precedentwerking. De andere zes fractievoorzitters zaten meer op de toer van "dit is een vrij unieke situatie" en "de uitzondering bevestigt de regel".

Eerdere discussie

Onlangs was er bij de extra raadsvergadering over de asbestzaak Wateringen ook vooraf een discussie over de maximale inspreektijd. Daar wilden toen alle fracties, behalve Westland Verstandig, niet van afwijken. Fractievoorzitter Duijsens van Westland Verstandig zou later stellen, dat 50 mensen hadden willen inspreken. De confrontatie op dit punt bleef uit, omdat bij de raadsvergadering bleek dat uiteindelijk niemand zich had aangemeld. Men bleef uit protest weg, verklaarde Duijsens destijds.

Geen 'vreemde' insprekers

Met het oog op het asielzoekersdebat van komende dinsdag was het ook de vraag of er mogelijk politieke activisten van (ver) buiten het Westland zich zouden aanmelden. Onder de zeventien insprekers bevinden zich echter geen burgers en organisaties die geen directe link met Westland hebben. Het overgrote deel komt uit het Westland, ook enkelen uit omliggende plaatsen als Delft en Den Haag.