Archief
Google Streetview

Google Streetview

'Geen verzamelgebouw aan Tuindersweg'

De gemeenteraad van Westland ziet de komst van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Tuindersweg 28 in Maasdijk niet zitten. Die boodschap kreeg wethouder Weverling dinsdagavond mee tijdens een commissievergadering.

Op de agenda stond een brief van vier omwonenden tegen het bouwplan van een ondernemer, die daartoe bij de gemeente om een aangepast bestemmingsplan heeft gevraagd. Het zou gaan om een complex met 52 boxen voor allerlei gebruik.

Voordat de commissievergadering begon, was er een hoorzitting waarin Pim de Koning namens de omwonenden een reeks bezwaren naar voren bracht. Die bezwaren hadden onder meer te maken met de verkeersveiligheid op de Tuindersweg, die door veel schoolgaande kinderen en recreanten wordt verkozen boven de 'racebaan' Lange Kruisweg.

Ook bezwaren op het punt van uitzicht, schaduwwerking en het mogelijke verlies van een van de weinige stukjes groen nabij de kern van Maasdijk werden naar voren gebracht en vonden gehoor bij de commissieleden van vrijwel alle partijen.

Wethouder Weverling zei de signalen uit de commissie te zullen delen met de initiatiefnemer. Het zal die ondernemer inmiddels duidelijk zijn geworden, dat de buren liever drie tot vier vrijstaande woningen op het perceel zien verrijzen.