WOS
Archief

Dennis van Schie

Midden-Delfland niet in beroep tegen watervergunning A4

De gemeente Midden-Delfland gaat geen beroepschrift indienen tegen de gewijzigde watervergunning voor de verlengde rijksweg A4. Het college van B en W acht dat niet noodzakelijk, nadat in de afgelopen weken afspraken zijn gemaakt met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland.

De weg is sinds eind december open. Die openstelling kwam na een toezegging van Rijkswaterstaat met betrekking tot de 1.200 kubieke meter grondwater die dagelijks moet worden weggepompt. Dit water, afkomstig uit lekkage in het verdiepte gedeelte, wordt nu via retourbemaling teruggebracht in de omliggende gronden. Dit om de gevolgen voor het landschap zoveel mogelijk te beperken.

De drie partijen houden in de gaten welke effecten de retourbemaling heeft op de omgeving. Als blijkt dat Rijkswaterstaat zich niet aan de afspraken houdt, heeft de gemeente de mogelijkheid om bij het Hoogheemraadschap van Delfland een handhavingsverzoek in te dienen.