WOS
Archief

Mogelijk 30 km/u op Heulse Groenepad

De gemeente Westland overweegt de maximumsnelheid op het Groenepad in Kwintsheul tot 30 km/u te verlagen. Daarmee zou tegemoet worden gekomen aan de wens van bewoners voor snelheidsbeperkende maatregelen nu de nieuwbouwwijk De Gouw tussen Groenepad en Poeldijkseweg via het Groenepad wordt ontsloten.

Dit blijkt uit een memo van de wethouders Weverling en Duijvestijn aan de gemeenteraad. Daarin wordt nog eens benadrukt dat de door de bewoners gewenste ontsluiting van de nieuwe wijk via de Poeldijkseweg door de provincie wordt uitgesloten.

Momenteel is de maximumsnelheid op het Groenepad 60 km/u. Volgens het Westlands Verkeers- en Vervoersplan is de weg eigenlijk 20 centimeter te smal daarvoor (4.80 meter in plaats van 5 meter). Voor veel wegen in het tuinbouwgebied binnen het Westland geldt dat de norm in het WVVP niet gehaald wordt, aldus de wethouders. Dat komt doordat er in het verleden andere aanbevelingen waren.

Het probleem kan worden opgevangen door via een verkeersbesluit van de weg een erftoegangsweg te maken. Dan is het Groenepad niet alleen breed genoeg, maar wordt de snelheid ook naar 30 km/u teruggebracht. Overigens stellen de wethouders dat er over de lagere snelheid nog geen toezeggingen zijn gedaan. Wel is met bewoners al afgesproken dat er drempels in het Groenepad zullen komen.

Categorieen:
WestlandPolitiek