WOS
Archief

WOS Media

Aandacht gevraagd voor Lange Kruisweg

Er zou prioriteit gegeven moeten worden aan een veiliger situatie voor fietsers en voetgangers op de Lange Kruisweg in Maasdijk. Dit stelt de raadsfractie van CDA Westland in schriftelijke vragen aan het college van B en W.

De fractie doelt op het gedeelte tussen de Keijserstraat en De Derde Hoeve. Gevraagd wordt of het college omtrent de uitwerking overleg wil voeren met de belangbehartigers van de kern Maasdijk.

Als die verbetering (mogelijk in de vorm van een gescheiden voet- en fietspad) nu nog niet gerealiseerd kan worden, wat is dan nodig om dat wel te realiseren?, wil het CDA weten. Ook vraagt de fractie naar een tijdplanning.

Overigens staat de Lange Kruisweg op de nominatie om te worden aangepakt. Op de website www.dekunstvanveiligfietsen.nl van de gemeente Westland staat, dat er fietssuggestiestroken in rood asfalt worden aangebracht en er ook drempels worden aangelegd.