WOS
Archief

Onderzoek naar meer parkeerplaatsen centrum Monster

De gemeente Westland onderzoekt de mogelijkheden om in het centrum van Monster meer parkeerplaatsen te krijgen. Er wordt nu ambtelijk gewerkt aan een gebiedsvisie, die in het komende voorjaar aan de raad wordt voorgelegd.

Dit schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van GemeenteBelang Westland over de parkeerproblemen in Monster. Daaruit blijkt ook dat bij de realisatie van een bouwplan in de Choorstraat er bewust voor gekozen is om het daarbij vereiste aantal parkeerplaatsen te laten vallen.

Een aantal extra parkeerplaatsen aan de Molenbrink werd voldoende geacht. Het ontwikkelen van het kavel werd belangrijker geacht dan het aantal parkeerplaatsen. "Met de toen beschikbare informatie over het parkeren in de kern was dat een verantwoorde keuze", aldus het college.

Het college gaat niet in op de suggestie desnoods bouwplannen te schrappen om de problemen op te lossen. Het bouwplan op de locatie van de voormalige Montessorischool voorziet al in een doorsteek voor langzaam verkeer tussen de Choorstraat en het gebied bij de Noviteit. Achter dit bouwplan wordt een aantal privé parkeerplaatsen aangelegd. Zeven daarvan kunnen bewoners van de eerste fase van het plan Kerkzicht huren, aldus het college.