Archief

Kinderboerderij nog niet zonder zorgen

De zorgen van Izak de Boer van kinderboerderij Hoek van Holland zijn nog niet verdwenen. Vorig jaar kreeg hij ineens de afvalrekening voor de jaren 2012 tot en met 2014. Te betalen: 3000 euro. Hij moest een groot deel van zijn schapen ervoor verkopen en hij heeft zelf ook wat geld bijgelegd.

De kinderboerderij heeft niet veel geld en De Boer wil dan ook niet nog eens zo'n rekening betalen. Volgens hem heeft hij voor 2012 nooit afvalstoffenheffing hoeven te betalen. Hij vindt het dan ook vreemd dat het nu wel moet. De gemeente Rotterdam beweert juist dat er ook voor 2012 al een afvalstoffenheffing was.Arjen van der Lugt, vice-voorzitter van de gebiedscommissie Hoek van Holland maakt zich er zorgen over. Hij wil duidelijkheid over deze zaak. VVD, CDA en PvdA stelden eerder al vragen over de kwestie, maar deze werden niet naar tevredenheid door het bestuur beantwoord, vinden de beheerder en de gebiedscommissie. De VVD in de Rotterdamse gemeenteraad heeft daarom opnieuw vragen gesteld aan het college.