WOS
Archief

Woningen op locatie garage in Kwintsheul

Op de locatie van de voormalige garage Wittebrug aan de Kerkstraat in Kwintsheul komen huizen. Projectontwikkelaar Bouhuisen Groep is voornemens er 15 zogenaamde grondgebonden woningen te bouwen. Er komen 9 woningen voor starters en 6 seniorenwoningen met slaapgelegenheid op de begane grond.

Voor het project is wel een wijziging van het bestemmingsplan (industrie naar woningen) noodzakelijk, maar de gemeente Westland heeft aangegeven daaraan mee te willen werken. Als de procedures geen vertraging oplopen, is het streven voor het einde van het jaar de eerste paal de grond in te slaan.

Categorieen:
WestlandAlgemeen