WOS
Archief

Google Streetview

'Heulse Bovendijk moet veiliger voor fietsers'

De aansluiting van de Van Luyklaan in Kwintsheul op de Veilingroute, zorgt voor onveilige situaties voor fietsers. Dat zegt althans CDA-raadslid Jan van Rossum. Vooral de Bovendijk zou aangepast moeten worden.

"De Bovendijk wordt nu met het toegenomen verkeersaanbod als veel te onveilig voor fietsers ervaren", schrijft Van Rossum. Dat heeft te maken met het ontbreken van wegmarkering en de activiteiten op het bedrijventerrein op Bovendijk. Ook is de weg volgens de CDA'er veel te hobbelig. Hij vraagt daarom aan het college van B en W of de Bovendijk zodanig aangepast kan worden, dat deze zowel veiliger wordt voor fietsers als dat het wegprofiel verbeterd wordt.

Van Rossum ziet ook problemen op de Van Luyklaan zelf en met name ter hoogte van de kruising met de Middenzwet. "De ervaring leert dat de snelheid daar te vaak hoger is dan de toegestane 60 km." In combinatie met het geluidsscherm dat het zicht beperkt, wordt de kruising als onveilig beschouwd.

Categorieen:
Algemeen