Archief

Gemeente gaat laatste asbesthuizen onderzoeken

Bewoners in de Wateringse asbestwijk krijgen vandaag van de gemeente te horen dat er direct met een inventariserend onderzoek wordt begonnen. Het gaat om de woningen waar nog geen actie is ondernomen om de eventueel nog aanwezige asbest te laten verwijderen. Als blijkt dat er inderdaad nog asbest aanwezig is, krijgen de bewoners vier weken de tijd om een saneringsopdracht te geven.

Doen ze dat niet, dan zal de gemeente een zogeheten 'last onder bestuursdwang' opleggen en zo nodig zelf de opdracht tot saneren geven op kosten van de bewoner. Dit blijkt uit het stappenplan van het college van B en W dat afgelopen vrijdag aan het provinciebestuur is overhandigd. Het komt ook aan de orde tijdens de raadsvergadering komende donderdag, die op verzoek van Westland Verstandig en de LPF wordt gehouden.

De gemeente heeft vorig jaar aan de bewoners van 49 woningen laten weten dat ze zelf een sanering moesten laten uitvoeren als er nog asbest werd aangetroffen. Op 6 adressen bleek vervolgens geen noodzaak tot verdere actie, 14 huizen zijn gesaneerd. Op 11 adressen wordt momenteel de situatie na een inventarisatie beoordeeld en op 6 adressen zijn de bewoners in overleg met de verzekeraar.

Op 10 adressen is nog geen actie ondernomen, die krijgen nu een gemeentelijke medewerker aan de deur. De gemeente hoopt de al dan niet afgedwongen sanering begin april te hebben afgerond.